Eğitim Modeli

Kavramlar insan doğası gereği

dünyada yaşamayı devam ettirmek için uydurulmuş,

mitolojik ve gerçek olmayan bir dünyadan gelirler.

 

Olmayan kavramlara dünyada yaşamak için ihtiyaç duyarız,

bizim açımızdan konu gerçekte olmayan kavramları nasıl yönetebileceğimizdir.

 

Eğitimlerimizi bu farkındalıkla hazırlarız.

 

Doğada iyi aslan veya kötü aslan yoktur,

kediye çalışkan veya tembel demeyiz.

Kedi kedidir, aslan aslandır.

 

Veya iyi bir şey kötü bir şeye yol açıyorsa nasıl iyi dersiniz?

 Kötü bir şey iyi bir şeye yol açıyorsa nasıl kötü dersiniz?

 

 

Hiçbir hayvan diğerine iyi veya kötü diye saldırmaz, kızmaz veya birlikte olmaz. Doğasının gerçekliği içinde yaşar,

 İnsanlar ise olanı kabul etmez.

 

 

 “Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan,

yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et”

Descartes

 

Yaşamak için anlama çabası içinde olan insan,

kavramlarla bu amacına ulaşmaya çalışırken

kendine bir illüzyon dünyası yaratır,

 sonra içinde kaybolur ve gerçeklikten uzaklaşır,

 

 “Söylediklerimin hepsinden vazgeçtim, pişman oldum.

Çünkü ne sözde mana, ne de mana da söz kaldı”

Şemsi Tebrizi

 

Yaşama garantisinin olmadığını bilmesine rağmen güvenlik illüzyonu yaratır,

 yaşama dair korkularından kurtulmak,

illüzyonun içinde kendini kandırarak yaşamak ister

 

Limitli 5 duyusu ile kendi yarattığı illüzyon dünyasını

gerçek dünya ve tek gerçek sanır.

 

 “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir”

Socrates

 

Tüm bunlar doğadaki en güçsüz varlıklardan biri olan insanın

 yaşamını devam ettirmesi için

bir kıyaslama sistemine ihtiyaç duyması sebebi ile çıkmıştır.

 

Bu sebeple organlar içinde

gelişimi en geç olan insan beyni herşeyi karşılaştırır,

kavramlardaki zıtlıklar buna “Dualite” adını verir.

 

Dualiteyi beynimiz gündelik hayatımızda durmaksızın kullanır.

Yargılama sistemizin temelini oluşturan dualite,

doktorların insan sağlığı için en kötü şey dediği

stres adı verilen korku, öfke, endişe gibi duyguları yaratır.

Stresin kontrolü ve süresi de insanın kendi anlam yüklemelerine göre belirlenir.

 

İşkence odalarına gerek yok, beynimiz bunun için gayet yeterli.

Johan Vilhelm Snellman

 

 “Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,

Geriye kalan et ve kemiksin.

Gül düşünürsün , gülistan olursun.

Diken düşünürsün dikenlik olursun

Mevlâna Celaleddin-i Rumî

 

Herhangi bir kavrama (örnek:güven) sizin için ne demek sorusuna

siz, en yakın aileniz, arkadaşlarınız veya herhangi bir çok farklı bir cevap verebilir.

 

“İnsan herşeyin ölçüsüdür”

Protagoras

 

Ve her insan için her kavramın anlamı ciddi değişiklikler gösterebilir.

Bu yüzden eğitimlerimizde  içi boş kavramları anlatmaya inanmayız.

 

Örneğin “Zaman Yönetimi “eğitimi vermeyiz,

zira bilimsel olarak zaman kütlenin büyüklüğüne göre bükülebilen,

uzayda farklılıklar gösterebilen, göreceli olan bir 4. Boyuttur.

 

Zamanı kimse yönetemez, durduramaz ve bükemez, dolayısı ile Zaman yönetilemez.

 

Bu sebeple inanmadığımız, gerçekten faydasını görmediğimiz

 “Zaman Yönetimi” gibi boş bir kavramın eğitimini vermeyiz,

ancak akan zaman içinde “Bilinçli seçim nasıl yapılır?” eğitimini verebiliriz.

 

Tüm bu sebeplerden dolayı eğitimlerin insana,

insanın bütünsel işleyiş sistemine Beden-Zihin-Ruh ve

5 duyu ile dünyayı algıladığı gerçeklerine göre dizayn ederiz

 

Kavramın NE’ye hizmet ettiğini öncelikle konuşuruz.

NASIL olacağını anlatırız ve

sonrasında gerçek öğrenimin gerçekleşmesi için çok sayıda vaka çalışması ile YAŞATIRIZ

 

“Gerçekçi, hayat dair , basit, uygulanabilir”,

“süreç ve sonuç ilişkisinin bütünselliğinin farkındalığı ile”,

“ faydasını hızlı ve yaşamda net sonuçlar”

alabileceğiniz şekilde eğitimler veririz.

 

Eğitimleri

“başarı ölçümleme kriterleri” ve “kritik başarı faktörlerini”

uzman eğitmenlerimizle beraberce değerlendirerek hazırlarız

 

Ve Eric Fromm’un dediği gibi

 “Sevmek öğretmenin tek yoludur”.

Biz yaptığımız işimizi çok seviyoruz,

çünkü insanların hayatına dokunmanın lütuf olduğunu düşünüyoruz

 

 

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No: 75A / 51  Kartal / İstanbul

0 533 719 64 07

iletisim@virtusidea.com

Virtus 2019. Tüm hakları saklıdır.